Teklif İsteyin

Türk Ticaret Kanunu son değişikliklerle şirketlerin web sitelerinin olmasını zorunlu hale getirdi. Hatta web sitenizin bulunsa bile sitenizin belirli özelliklere sahip olması gerekiyor. Web sitesi bulunmayan şirketlere ise para cezasından hapis cezasına kadar yaptırımları öngörüyor.

Peki Türk Ticarek Kanunu tam olarak ne diyor?

Türk Ticaret Kanunun internet siteleri ile ilgili bölümü pdf olarak okuyabilirsiniz.

Türk Ticaret Kanunu ONİKİNCİ BÖLÜM
Cezai Sorumluluk

A) Suçlar ve cezalar
MADDE 562-(12) Bu Kanunun 1524 üncü maddesinde öngörülen internet sitesini bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren üç ay içinde oluşturmayan veya internet sitesi mevcut ise aynı süre içinde internet sitesinin bir bölümünü bilgi toplumu hizmetlerine özgülemeyen anonim şirket yönetim kurulu üyeleri, limited şirket müdürleri ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirkette yönetici olan komandite ortaklar altı aya kadar hapis ve yüz günden üçyüz güne kadar adli para cezasıyla ve aynı madde uyarınca internet sitesine konulması gereken içeriği usulüne uygun bir şekilde koymayan bu bentte sayılan failler üç aya kadar hapis ve yüz güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılırlar.